Monday, 16 January 2012

Duaba Serwa Photo Shoot with Sefa Nkansa

FashionistaGH Fashion Diaries: On set at the Aburi Botanical Garden for a photo shoot with Duaba Serwa by Sefa Nkansa and co.
Photography: Ob Abenser